Tijmen Bos Architecten | Verbouwing van standaard woning tot moderne villa
moderne villa - architectenbureau - tuin -verbouwing - vergunningsvrij - ruimte - licht ©Tijmen Bos Architecten

Project van de maand : van standaard woning tot moderne villa

Ruimte, licht en zichtlijnen transformeren deze woning van standaard woning tot moderne villa. De bestaande bijgebouwen worden met de nieuwe aanbouw te verbonden. Hierdoor ontstaat een geheel. Dit grote gebaar verbindt de woning op nieuwe manieren met de tuin. Diagonale zichtlijnen lopen door van binnen naar buiten. Hierdoor ontstaat hierdoor wel een verrassende dynamische ruimte met een modern karakter. Terwijl de oorspronkelijke woning goed herkenbaar blijft, transformeren de ruimtelijkheid, het uitzicht en het licht de woning van standaard woning tot moderne villa.

Riante kavel – maar geen contact met tuin

De vrijstaande woning uit de jaren 70 was indertijd ontworpen op een nette kavel. In de loop van de tijd kon de kavel echter aan twee zijden worden uitgebreid. Daarmee ontstond een riante kavel. Vanuit de woning was deze nieuwe extra ruimte maar matig te beleven. Er was namelijk weinig contact met de tuin. De ontwerpopgave voor Tijmen Bos Architecten was daarom tweeledig. Enerzijds moest de ruimte binnenshuis worden vergroot én ruimtelijker worden. Anderzijds moest er een nieuwe verbinding tussen het huis en de tuin gemaakt worden.

Moderne villa

Het nieuwe ontwerp zorgt voor contrast tussen de oorspronkelijke woning en de bijgebouwen. Dit gebeurt door middel van de materialisering. Het hoofdgebouw heeft een witte basis. Maar alle aan- en bijgebouwen (ook de bestaande) worden bekleed met zwarte horizontale beschieting. Dit vormt als het ware een lint om de woning heen. De horizontale zwarte beschieting staat daarbij haaks op repeterende witte verticale kolommen. Dit contrast geeft een herkenbaar ritme en maat aan de bijgebouwen.

Binnen in de woonruimte zijn, zowel in de bestaande woning als in de uitbreiding, overhoekse glaspartijen geplaatst. Deze versterken de diagonale lijnen binnenin de ruimte én verlengen ze naar buiten. Het resultaat is dat binnen en buiten één dynamisch geheel vormen. Het geheel kan met recht een moderne villa worden genoemd.

Architectenbureau betrekken bij vergunningsvrij bouwen

In het kennismakingsgesprek zijn alle wensen en behoeften doorgesproken. Ook is een eerste schetsmatige opzet gemaakt van hoe het P.v.E. gerealiseerd zou kunnen worden. Vervolgens hebben wij als architectenbureau uitgezocht of er mogelijkheden zijn om onderdelen vergunningsvrij te realiseren. In dit geval is gebleken dat alle wensen vergunningsvrij gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor is het dus niet nodig een bouwvergunning aan te vragen, en kunnen legeskosten bespaard worden. Een architectenbureau betrekken bij vergunningsvrij bouwen loont dus!

Huis en tuin in een nieuw architectonisch geheel

Tijmen Bos Architecten ontwerpt transformaties. Ons bureau helpt om het aanwezige potentieel van uw kavel te benutten. Samen met u zoeken we naar oplossingen. Met ruimte, licht, vormen en materialisering geeft onze architectuur uw woning dat extra’s. Zo wordt uw wonen naar een hoger niveau getild.

Maak kennis met Tijmen Bos Architecten en laat ons u verassen en inspireren!

architectenbureau - moderne villa - verbouwing - vergunningsvrij - ruimte - licht ©Tijmen Bos Architecten

Tags