Tijmen Bos Architecten | project-van-de-maand-moderne-aanbouw-transformeert-woning
Verbouwing - hout - glas - open - moderne architectuur - renovatie architect - de 1e ontwerp stap - Salland ©Tijmen Bos Architecten

Project van de maand : moderne aanbouw transformeert een woning

Een moderne aanbouw transformeert een woning in een klein dorp. De bestaande woning heeft een bescheiden karakter en was 100% van de diepe tuin afgesneden. In het nieuwe plan worden binnen en buiten met elkaar verbonden. Ook de routing en bruikbaarheid van alle ruimtes worden verbeterd. Ruimtelijk, open en licht. Door de moderne aanbouw met hout en glas wordt de beleving van de woning volkomen vernieuwd en kan de woning weer vele decennia mee.

Géén moderne villa, wél moderne architectuur

Terwijl de aanbouw duidelijk een modern karakter heeft, wordt het karakter van het bestaande huis intact gelaten. Deze naoorlogse woning heeft een bescheiden uitstraling, die past bij de overige woningen aan deze lange laan. En omdat het bestemmingsplan zeer beperkt de ruimte bood om de wensen van de opdrachtgevers  te realiseren, was er een uitgesproken niet-traditionele oplossing nodig. Vooral om op de verdieping extra ruimte te kunnen creëren. Daarom is er voor gekozen alle ingrepen aan de achterzijde van het huis te plaatsen. Daar was alle ruimte om op een moderne manier ruimte en openheid te creëren. Wel is er voor gekozen om de nieuwe onderdelen ondergeschikt te houden aan de bestaande woning. De bestaande woning is van baksteen. Alle nieuwe delen worden van hout. Zo ontstaat er – bewust – géén moderne villa, wél moderne architectuur.

verbouwing en omgevingsvergunning aanvragen

Ons architectenbureau heeft het ontwerp zo opgezet, dat het in twee fases uitgevoerd kan worden. De eerste fase van de verbouwing kan nu vergunningsvrij worden uitgevoerd. Voor de tweede fase kunnen we over enkele jaren de omgevingsvergunning aanvragen. Maar het ontwerp voor het geheel is nu al gemaakt. Wanneer de tweede fase dan over enkele jaren gerealiseerd wordt, zal het geheel een eenheid vormen.

Als renovatie architect beginnen we altijd met het bouwtekeningen opvragen. Duidelijkheid over de bestaande situatie is van belang voor een goede technische uitwerking en daarmee kunnen we een bouwaanvraag  goed voorbereiden. Met dit ontwerp kunnen we het vooroverleg voeren met de gemeente. Zo weten we dat het ontwerp qua bestemmingsplan en welstand goedgekeurd wordt. Daarna wordt de technische uitwerking gemaakt en kunnen we de digitale bouwaanvraag indienen.

De 1e ontwerp stap naar moderne architectuur

Snakt u naar een woning die ruimtelijk, licht en open is? Maar bent u tegelijkertijd óók gesteld op uw woning? Tijmen Bos Architecten helpt u om uw wensen en behoeften helder te maken en weet hoe uw woning weer een parel van leefgenot kan worden. Daarnaast helpen een helder plan en een helder proces u op weg naar een woning met een blijvend karakter en duurzame kwaliteit. Neem contact met ons op  voor de 1e ontwerp stap!

Verbouwing - hout - glas - moderne architectuur - renovatie architect - de 1e ontwerp stap - Salland ©Tijmen Bos Architecten

Tags