Tijmen Bos Architecten | VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN | Tijmen Bos Architecten

VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN

Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

KLEINE BOUWWERKEN

Brochures over vergunningsvrij voor kleine bouwwerken

AANBOUWEN EN BIJGEBOUWEN

Brochures over vergunningsvrij voor aanbouwen en bijgebouwen

Heeft u hier vragen over? Neem vrijblijvend contact met Tijmen Bos Architecten op over uw vragen over vergunningsvrije aanbouwen en bijgebouwen.