Tijmen Bos Architecten | Verbouwing van een school tot voordelige appartementen

VERBOUWING VAN EEN SCHOOL TOT VOORDELIGE APPARTEMENTEN

De verbouwing van een school in Deventer tot voordelige appartementen is een schoolvoorbeeld van duurzaam hergebruik. Met een minimum aan overlast voor de wijk is het kwaliteitsniveau van het oude schoolgebouw ingrijpend verbeterd. Door de voormalige basisschool grotendeels op duurzame wijze te hergebruiken, zijn 12 voordelige appartementen gerealiseerd. Projectontwikkelaar AdVicus B.V. uit Deventer had de visie, dat met goede herontwikkeling dit gebouw geschikt gemaakt kon worden, om weer vele decennia gebruikt te worden.

Oud schoolgebouw

Door de veranderde bevolkingssamenstelling zijn minder scholen nodig. In het hele land staan vele basisscholen leeg. Daar zullen er de komende jaren nog vele bijkomen. In veel gevallen gaat het om een oud schoolgebouw uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Eenvoudige laagbouw die niet meer geschikt is voor het onderwijs van nu. Ook zijn deze scholen gebouwd in de periode dat de gasbel nog niet op kon. Isolatie was nog niet hip. De verbouwing van een school speelt in op een landelijke vraag, wat te doen met deze gebouwen.

De kwaliteit van het bestaande

Want hoewel de schoolfunctie dus niet echt meer past, hebben veel van deze leegstaande schoolgebouwen wel degelijk bruikbare kwaliteit. De bouwkundige basis is goed. De schoolgebouwen zijn door de overheid ontwikkeld, daardoor is er onder andere vaak goede documentatie voorhanden van de constructie. Dat is nuttig én belangrijk om kwaliteit te garanderen.

Een kwaliteit van een hele ander soort, is het gegeven dat deze scholen vaak midden in de wijk liggen. De bestaande school en de woningbouw eromheen, alle straten en het groen, sluiten al vele jaren naadloos op elkaar aan. De wijk is als het ware aan het gebouw “gewend, ” en vice versa. Door het gebouw zoveel mogelijk te hergebruiken, wordt ook de structuur van de bestaande wijk hergebruikt. Omdat verandering snel weerstand oproept, is het hergebruik van de school een prettige manier voor de wijk om de mate van verandering zo klein mogelijk te houden. Hergebruik van de kwaliteit van het bestaande is dus leidend geweest in de herontwikkeling.

Gedurende het hele project, van ontwikkelingsfase tot en met oplevering, zijn er vanuit de buurt geen weerstand of klachten geuit. Alle reacties van omwonenden zijn zonder uitzondering positief geweest en het gevoel leeft dat deze renovatie de buur mooier heeft gemaakt. Een resultaat waar we erg trots op zijn.

Wel één woongebouw, maar géén flat

De laagbouw structuur van de scholen, meestal alleen maar een begane grond, is vaak erg geschikt voor middelgrote appartementen. Deze horizontaal geschakelde appartementen worden eigenlijk een soort ruggelings geschakelde bungalows. Hierdoor woont iedereen op de begane grond, wat erg populair is. En doordat de appartementen onderdeel uitmaken van één gebouw, wordt een grote energiezuinigheid bereikt.

De verbouwing van een school tot voordelige appartementen resulteert dus in een nieuw type gebouw. Wél één woongebouw, maar géén flat!

Nieuwbouw kwaliteit

De bestaande schoolgebouwen zijn vaak in een bepaald systeem ontwikkeld. Dat betekent dat het voor de aannemer, Harleman Aannemersbedrijf, goed mogelijk was om de verduurzaming ook systematisch aan te pakken. Niet alleen kon er daardoor efficiënt gewerkt worden, ook de kwaliteit van het gerealiseerde was relatief eenvoudig te borgen. Dit is ook tijdens bouw goed gemonitord, omdat de renovatie onder verbouwgarantie is uitgevoerd. Dat is gunstig voor zowel energieverbruik als brandveiligheid en geluidsisolatie.

In dit gebouw is de isolatie van gevels, vloeren en daken sterk verbeterd. Op een paar stukken muur na, zelfs tot nieuwbouweis toe. Hierdoor is het energieverbruik van de appartementen nog maar een fractie van die van de school. Voor veel kopers betekent dit dat niet alleen de woonlasten, maar ook de energielasten sterk zijn gedaald ten opzicht van hun vorige woning.

Het resultaat is dat de gerealiseerde appartementen zeer aantrekkelijk zijn, voor de zogenaamde onderkant van de markt. Daarbij is het interessant om op te merken dat een kwart appartementen zijn gekocht door alleenstaande mensen, die nooit eerder in staat waren een eigen woning te financieren!

Het platte dak is waarschijnlijk ook geschikt om te zijner tijd te worden voorzien van zonnepanelen. Nul-op-de-meter behoort dan tot de mogelijkheden. Nu de technische mogelijkheden voor energiezuinige installaties weer verder zijn, zal bij volgende projecten nog harder worden gewerkt om de meest zuinig mogelijke appartementen te realiseren.

Duurzame projectontwikkeling

Voor ons als architectenbureau was het opwindend om hergebruik en renovatie naar het niveau van nieuwbouw kwaliteit te kunnen tillen. Vooral ook omdat er in het hele land veel vergelijkbare opgaven liggen! Deze verbouwing van een school tot voordelige appartementen smaakt dan ook zeker naar meer.

Weet u van een schoolgebouw dat herbestemd kan worden? Heeft u een duurzame renovatie op het oog? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking met Tijmen Bos Architecten!