Tijmen Bos Architecten | Uitvoerende partij kiezen voor een nieuw- of verbouw project

AANNEMER KIEZEN

Uw woonwens staat op papier. En de benodigde vergunningen heeft u binnen. Het is tijd om te gaan bouwen. Maar hoe moet u daarvoor een uitvoerende partij kiezen? En hoe maakt u daar goede afspraken mee? Uitvoerende partijen kiezen kan op verschillende manieren.

1.             Prijsaanbieding of Aanbesteding

Dit is waarschijnlijk de bekendste manier om de uitvoerende partij te kiezen. Hierbij wordt aan verschillende aannemers (en soms ook installateurs) gevraagd om een prijsopgave te maken voor de uitvoering van het ontwerp. Na bestudering van de prijsaanbiedingen, wordt het werk dan in de regel gegund aan de partij met de laagste prijs en het voordeel hiervan is dan ook dat partijen door concurrentie vaak een scherpe prijs neerleggen.

Een bouwbegeleider helpt u om verschillende de prijsopgaven onderling goed te kunnen vergelijken. Om zin en onzin van elkaar te kunnen scheiden maakt de bouwbegeleider, aanvullend bij de ontwerptekeningen, een Technische Omschrijving of een Bestek.

Een Technische Omschrijving beschrijft op eenvoudige wijze de toe te passen onderdelen, de gewenste garanties en hoe en wat, wanneer wordt betaald. Een Bestek is aanzienlijk uitgebreider in de beschrijving van onder welke voorwaarden er wordt gebouwd en welke planning gehanteerd wordt. Ook worden de technische eisen waar materialen en onderdelen aan moeten voldoen en hoe alles moet worden verwerkt veel preciezer omschreven.

Technische Omschrijving of Bestek vormen, samen met de tekeningen en de prijsaanbieding van de aannemer, de bouwovereenkomst. Dus hoe  preciezer alles aan het begin wordt omschreven, hoe kleiner de kans op onduidelijkheid en onenigheid tijdens- en na de uitvoering.

Tijdens de aanbesteding zorgt de bouwbegeleider, samen met Tijmen Bos Architecten, ervoor dat vragen en antwoorden van aannemers & installateurs duidelijk en uniform worden beantwoord, zodat alle partijen een gelijkwaardige aanbieding doen. Na de aanbesteding worden de geleverde aanbiedingen vergeleken met hetgeen gevraagd was, om daarna advies uit te brengen aan de opdrachtgever.

Het is belangrijk om te beseffen dat de prijsvorming  voor wijzigingen en aanvulling ná de overeenkomst met de aannemer of installateur, niet langer in concurrentie plaatsvindt. Als het dus duidelijk is dat er nog heel veel gaat wijzigen, is het waarschijnlijk zinniger om op een andere manier met de prijsvorming om te gaan, namelijk het bouwteam.

2.             Bouwteam

Het voordeel van het bouwteam is dat de kennis, ervaring en creativiteit van alle partijen ten goede komt van het project. Opdrachtgever, architect, bouwbegeleider, aannemer & installateur hebben hun inbreng en werken aan de realisatie van het ontwerp binnen het gestelde budget. Uiteraard is het ook hierbij noodzakelijk dat afspraken en keuzes helder worden vastgelegd., zodat een heldere aanneemovereenkomst kan worden opgesteld.

Doordat iedereen meedenkt over de uitwerking en uitvoering zijn de prijs- en budgetconsequenties van ontwerpkeuzes inzichtelijk. Dit leidt niet alleen tot een project dat binnen budget blijft, maar ook faalkosten en meerwerk worden beperkt. Sterker nog, doordat er meegedacht kan worden, is de kans op geldbesparende oplossingen veel groter dan bij een aanbesteding.

Duidelijkheid

Voor zowel een aanbesteding als het werken met een bouwteam, is het bovenal belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wat er wordt gevraagd en wat er wordt aangeboden. Door middel van tekening, berekeningen & omschrijvingen levert Tijmen Bos Architecten in samenwerking met bouw begeleidende partijen die duidelijkheid voor opdrachtgevers. En ook gedurende de aanbestedingsperiode, tijdens de onderhandelingen en contractvorming zorgt dat voor ondubbelzinnige informatie, helderheid en duidelijkheid.