Tijmen Bos Architecten | nieuw hart voor een traditionele villa met serre in stijl

Nieuw hart voor een traditionele villa

Deze aanbouw vormt een nieuw hart voor een traditionele villa op de Veluwe. Aan ruimte geen gebrek in deze traditionele villa. Wat de bewoners jammer vinden is het losse karakter van al die ruimte. De villa mist een kloppend hart, een kern waar om het leven zich afspeelt. Paradoxaal genoeg bleek het in al die ruimte niet mogelijk een nieuw hart te creëren. Zo kwam het tot een aanbouw. De uitdaging voor Tijmen Bos Architecten was dat de toevoeging aan de bestaande villa, meteen ook het hart van de bestaande villa moest gaan vormen. En dat uiteraard het liefst zonder de bestaande villa aan te tasten! Maar hoe ontwerp je een nieuw hart voor een traditionele villa?

Bestaande woonhuis intact laten

De kunst is om toevoegingen zo te ontwerpen, dat deze het bestaande woonhuis intact laten. Zo kan een te grote aanbouw of een te dominante aanbouw ervoor zorgen dat het bestaande ondersneeuwt. Als het bestaande een mooi stijlvol geheel vormt, zoals hier het geval is, is dat jammer. De opgave was dus tweeledig. Ten eerste moest de relatief grote aanbouw zo vorm gegeven worden, dat hij duidelijk ondergeschikt bleef aan het bestaande. Ten tweede moest de aanbouw wél het kloppend hart van het landhuis worden.

Vormentaal

Het bestaande landhuis werd gekenmerkt door een vormentaal met drie prominente onderdelen. Allereerst de vorm van het hoofdgebouw “ademt” het begrip ‘HUIS’. Herkenbaar aan de gemetselde basis met rood puntdak. Vervolgens hebben zowel alle tien dakkapellen op het hoofdgebouw, als alle deuren op de begane grond hebben een licht getoogde vorm. Alle verbindingen en openingen tussen ruimtes onderling én tussen binnen en buiten worden dus gekenmerkt door deze subtiele ronde vorm. Ten slotte hebben alle ramen een vlakverdeling. Deze terugkerende kleine maat biedt tegenwicht aan de grote maat van het landhuis. Hierdoor heeft het geheel toch een knus karakter. Aan de architect de opgave om op een juiste manier te luisteren naar deze vormentaal.

Programma en vormentaal

Deze drie elementen van de vormentaal van de bestaande villa zijn gecombineerd in de nieuwe aanbouw met de leefkeuken. Deze leefkeuken is straks van twee kanten vanuit de villa bereikbaar. Hierdoor ontstaat een organischer verbinding tussen de verschillende functies en ruimtes dan het geval was. Door de plek van de nieuwe keuken, ontstaan er zowel een ruimtelijke als een functionele/logistieke verbinding met de tuin. De leefkeuken vormt daarmee als wat ware in zijn geheel de verbinding van het landhuis met de tuin. Daarom is ervoor gekozen de gehele aanbouw vorm te geven met een getoogd dak, omdat dat in dit landhuis de vorm van de verbinding tussen twee plekken is. Zo vallen programma en vormentaal, vorm en functie, samen en vormen één geheel. De vormen hebben een functie en de functies hebben een vorm. Alleen zo kan een aanbouw een nieuw hart voor een traditionele villa worden.

Samen ontwerpen

Tijmen Bos Architecten heeft veel ervaring in het ontwerpen van nieuwbouw woonhuizen en verbouwingen. Al onze kunde en kunst stellen wij in dienst van de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. Daarmee geven we samen met u vorm aan uw doel. En vervolgens begeleiden wij u in het ontwerpproces op weg naar uw doel. Kan uw villa een nieuw hart gebruiken, neem dan contact met ons op voor een kennismaking.