Tijmen Bos Architecten | Wat is het verschil tussen bouwkosten en stichtingskosten?

BOUWKOSTEN & STICHTINGSKOSTEN

Wat is het verschil tussen bouwkosten en stichtingskosten? Bouwkosten zijn de kosten van de aannemer. Stichtingskosten is het geheel van bouwkosten plus overige bijkomende kosten als u gaat bouwen. We maken regelmatig mee dat mensen dit vergeten, wanneer ze een begroting maken voor hun nieuwbouw woonhuis of verbouwing. Daarom leggen we hier uit met welke kosten u rekening moet houden, te beginnen met de bouwkosten.

Bouwkosten voor een nieuwbouw woning

Bij het bouwen van een woning komt heel wat kijken. Al die verschillende onderdelen zijn van invloed op de bouwkosten voor een nieuwbouw woning. Afhankelijk van uw wensen zullen de zuivere bouwkosten van een nieuwbouw woning tussen de €500,= en €650,= per kubieke meter woning bedragen. Wenst u een woning met plat dak, of juist met riet? Dat kan veel uitmaken. Is een palenfundering nodig? Wenst u een uitgebreide installaties of high-end interieur afwerking met staal-met-glas-deuren en inbouwkasten?

Dat zijn voorbeelden van zaken die de prijs per kubieke meter makkelijk kunnen laten stijgen. Tijdens het  kennismakingsgesprek bespreken we daarom niet alleen uw wensen voor exterieur en interieur, maar ook uw budget.

Bouwkosten bij een verbouwing

De bouwkosten bij een verbouwing kunnen van project tot project sterk variëren. Er wordt immers gebruik gemaakt van iets bestaands. Echter, elke bestaande woning is anders. Daarom zijn daar soms ingewikkelde ingrepen voor nodig. In kosten-per-kubieke-meter uitgedrukt zullen de bouwkosten bij een verbouwing daarom vaak zelfs méér bedragen dan voor een nieuwbouwproject! Maar, omdat het dan om minder kubieke meters gaat, is dat vaak toch aantrekkelijker dan helemaal nieuw bouwen.

Schetsontwerp de basis voor de 1e bouwkostenraming

Met het 1e schetsontwerp kunnen, bij nieuwbouw, de kubieke meters worden bepaald en vermenigvuldigd met de beoogde kubieke meterprijs. Bijzondere aspecten, zoals bijvoorbeeld een palenfundering, zonnepanelen of domotica, worden hier dan nog bij opgeteld.

In onze werkwijze is het schetsontwerp de basis voor de 1e bouwkostenraming. Deze kan opgesteld worden door een bouwer of bouwbegeleider. Daarmee houdt u een vinger aan de pols voor wat betreft de bouwkosten.

Haalbaarheidsonderzoek

Bij de bouw van een woning komen dus meer kosten kijken dan die van de aannemer. Voordat schep de grond in gaat is er al serieus geld uitgegeven. De eerste fase fungeert als daarom eigenlijk als haalbaarheidsonderzoek. Met ons schetsontwerp en eventueel een constructieve schetsopzet van de constructeur, kan de bouwkostenraming gemaakt worden. Die is nog vrij ruw. Maar toch heeft u daarmee een indicatie of uw wensen passen in de locatie en in het budget. Mocht er archeologisch onderzoek of (in het geval van een verbouwing) een asbestonderzoek nodig zijn, dan kan dat ook in deze fase worden uitgezocht.

Samen bieden al deze gegevens een goed beeld van project en kunt besluiten of u verder wil naar de volgende stap. Jaren ervaring leert ons dat het goed is om voor het haalbaarheidsonderzoek vier á vijfduizend euro uit te trekken. Dat is een serieus bedrag, en op een project van een €500.000, stelt die investering van 1% u in staat een goed onderbouwde keuze te maken. Als u toch besluit af te zien van het project, weet u dat u grotere kosten en zorgen hebt voorkomen. Overigens is het zo dat de werkzaamheden die voor de haalbaarheidsonderzoekfase zijn uitgevoerd, 100% bruikbaar en nuttig zijn voor de vervolgstappen. De eerste daarvan is de vergunningsaanvraag.

Omgevingsvergunning aanvraag

Voordat de bouwer een definitieve begroting kan maken, laat staan kan beginnen met bouwen, is het noodzakelijk dat het plan bouwkundige wordt uitgewerkt. Ook deze uitwerking brengt kosten met zich mee. Met deze uitwerking wordt het plan op allerlei regels en voorschriften doorgelicht. Dit zorgt voor uw toekomstig comfort, omdat uw woonhuis aan alle moderne eisen voldoet. Deze uitwerking wordt dan ingediend als omgevingsvergunning aanvraag bij de gemeente. Na verlening van de omgevingsvergunning mag met de bouw worden begonnen. Houdt u wel rekening met de onherroepelijkheidstermijn?! Overigens, wanneer de gemeente vergunning verleent, brengt zij ook legeskosten in rekening. Deze worden door de gemeente in de legesverordening bepaald.

Bouwkosten en stichtingskosten

Alle kosten voor architect, bouwbegeleider, constructeur, diverse onderzoeken, omgevingsvergunning aanvraag en leges, vormen samen met de bouwkosten van de aannemer de hoofdmoot van de stichtingskosten. De rest bestaat uit financieringskosten, inrichtingswensen voor interieur en tuin en onvoorziene kosten.

Ontwerpproces begint met vragen

De beginfase van een op maat ontworpen woning of verbouwing gaat altijd gepaard met een stukje onzekerheid. Omdat het ontwerpproces begint met vragen. Omdat elk ontwerp op maat gemaakt wordt, weten wij weten aan het begin ook nog niet wat het gaat kosten. Maar onze werkwijze is er op gericht om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de bouwkosten en stichtingskosten. Daarbij zijn uw wensen altijd het uitgangspunt. Neem contact met Tijmen Bos Architecten op voor overzicht over de kosten en zet de eerste stap naar uw nieuwe woning.