Tijmen Bos Architecten | Diensten van Tijmen Bos Architecten die u helpen uw bouwproces.

DIENSTEN

Onze diensten hebben u centraal staan. Dus wat is onze uitdaging? Hoe worden alle wensen en behoeften van u, de opdrachtgever, vormgegeven op een manier die past binnen het budget en de bouwregelgeving?

Mooie plaatjes? Die moeten waargemaakt worden! Dat moet uiteraard in een goede goede technische uitwerking. Maar het resultaat moet niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, duurzaam en bruikbaar zijn.

NEEM CONTACT MET MIJ OP

PARTICULIEREN

DienstenParticulieren

Of het u nu nieuw bouwt of verbouwt, u bouwt met een doel en een wens. Daar moet het ontwerp vorm aan geven. Daarnaast moet ook de uitvoering bij u passen.

Wat is uw wens? En welke uitvoering past bij u? Dát is het vertrekpunt!

En stijl? Stijl is uw dienaar. Elke stijl heeft zijn sterke kanten. Welke stijl past bij u?

Een bouwproces is meestal een heel project. Wat daar allemaal bij komt kijken kunt u hier lezen.

BEDRIJVEN

Dienstverlening voor bedrijven die willen bouwen of verbouwen.

Geld stinkt niet!

Daarom ontwerpen wij als het moet vanuit het oogpunt van rendement, maandlasten & afschrijving.

Een ontwerp voor een bedrijf is alleen mooi, als het plaatje voor alle facetten van het bedrijf er door verbeteren.

Tijmen Bos Architecten denkt niet alleen na over beeldvorming & identiteit. Maar in onze diensten nemen wij ook techniek & logistiek, functionaliteit & multi-functionaliteit, uitvoering & onderhoud, korte- & lange termijn mee in onze overwegingen.

ZAKELIJK

Dienstverlening voor architecten- & tekenbureaus, aannemers & ontwikkelaars.

Wanneer heeft u extra capaciteit nodig? Of u ontwerpt wel, maar maakt geen uitwerkingen?

Als u het te druk heeft, kan Tijmen Bos Architecten u helpen bij het uitwerken van het ontwerp voor bouwaanvraag, aanbesteding of uitvoering. Daarbij zijn uw ontwerp, en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen, de basis en het kader voor de uitwerking.

Dus heeft u interesse in een hoogwaardige flexibele schil? Neem contact op en ik kom graag bij u langs!

“Whatever good things we build, end up building us”

Frank Lloyd Wright

© 2017 Tijmen Bos Architecten – Alle rechten voorbehouden.

Alle opdrachten worden uitgevoerd conform de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR2011. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.