Tijmen Bos Architecten | MOGELIJKHEDEN & HAALBAARHEID | Tijmen Bos Architecten

MOGELIJKHEDEN & HAALBAARHEID

Waar wensen het einddoel van het project bepalen, wordt de manier waarop dat einddoel gerealiseerd wordt, voor een belangrijk deel bepaald door wat er mogelijk is. Dat geldt uiteraard voor het beschikbare budget, maar ook voor de wetten en regels die van kracht zijn.

Budget

Mogen wij u een vraag stellen? Als uw droomhuis te duur is, ís het dan nog wel uw droomhuis?

Als architect vind ik het heel belangrijk dat ideeën en ontwerpen betaalbaar zijn én blijven. Daarom daag ik opdrachtgevers uit, in een zo vroeg mogelijk stadium realistisch na te denken over alle kosten die bij een bouwproject gemaakt moeten worden. Wanneer wij gesprek komen, kunt u uitgebreid vragen wanneer, welke kosten gemaakt moeten worden. En waarom ze gemaakt moeten worden. Maar hier heeft u alvast een algemeen overzicht van alle mogelijke stichtingskosten die bij een bouwproject om de hoek kunnen komen kijken. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op!

Wetgeving

Als het P.v.E. en budget duidelijk zijn, zorgt Tijmen Bos Architecten voor duidelijkheid over de regels waar in het ontwerp rekening mee gehouden moet worden. Dat kan gaan over:

Bouwbesluit : Aan welke veiligheids- en gezondheidseisen moet voldaan worden?

Bestemmingsplan : Welke functie en hoe hoog, breed en diep en met welke oppervlakte mag er gebouwd worden?

Welstand : Welke uitstraling een ontwerp wel (of juist niet) moet hebben?

Deze drie functioneren in feite als paraplu voor bijna alle overige regels. Zoals bijvoorbeeld regels voor de constructie, geluid, asbest, bodemonderzoeken, etc..

Werkwijze Tijmen Bos Architecten

Voordat er geschetst, getekend en gedroomd gaat worden, zorgt Tijmen Bos Architecten ervoor dat u én wij goed geïnformeerd zijn over de ruimte die budget en wetgeving bieden. Soms liggen mogelijkheden ‘verstopt’ achter een extra procedure. Wij hebben de ervaring om dergelijke bestemmingsplanprocedures zo vlot mogelijk door te doorlopen.

Met dit alles levert Tijmen Bos Architecten ontwerpen waarin uw wensen gerealiseerd kunnen worden.